Artistik Cimnastik

Artistik Cimnastik hem kız hem erkeklerin yapabildiği sabit aletlerin kullanıldığı takım ve bireysel olarak yarışmaları düzenlenen olimpik bir branştır.
Başlama yaşı en düşük olan spor dalıdır.