Temel Cimnastik

TEMEL HAREKETLER

 1. Öne Taklalar
 2. Geriye Taklalar
 3. Amutlar
 4. Çember
 5. Kipeler

 YARDIM VE EMMİNİYET

Yardım ve emniyet  kelime anlamı bakımından  değişik olmaların a rağmen, ikiside  aynı amaç için kullanılır. Öncelikle öğretilecek  hareketin kısa sürede  ve iyi bir şekilde  öğrenciler tarafından kavranması için, bu iki kelimeyi anlamları ile çok iyi bilmek zorunluluğu vardır.

1.YARDIM
Bu kelime ile  anlatılmak istenen, yardımcının harekete aktif olarak ve hareketi yapanla birlikte iştirak etmektedir. Eğer öğrenci henüz hareketi sadece kendi kuvveti ile yapamayacak durumda ise yardım gereklidir.

YARDIMIN CİMNASTİKTE İKİ ÖNEMLİ  FONKSİYONU VARDIR

 1. Yanlış hareket uygulaması sonunda meydana gelebilecek  kazaların önüne geçmek.
  2. Hareketin akışını düzeltmek ve kolaylaştırmak,

Cimnastik’te yardım başlı başına  bir metodik araçtır. Onu için iyi tanınması gerekir. Yardımsız ve eksik bilgi ile hareketin yapılışına iştirak etmek, başarı süresini uzatır. Onun için öğretmenin görevlerinden birisi de yeni tanıtılan  bir hareket ile birlikte o hareketin gerektirdiği yardım etme tekniği de göstermek ve öğrenmektir. Bunun içindirki öğrenim  süresinin her basamağında, harekete yardımla katılmak bir gereklilik olmalıdır.

HAREKETE YARDIM VE HAREKETİ YÖNETMEK

Harekete yardım, öğrencinin  çabasını kolaylaştırırken, hareket için gerekli kuvvetin iyi zamanlandırılmasına yarar. Alıştırmaların uygulanışında iki temel prensip, öncelikle yardım yoluyla hareketin sonuna kadar yönlendirilmesi ve yönetilmesidir. Öğrencinin uygulama anında  yeteri ölçüde hareket serbestiliği olmalıdır. Eğer yardımcı bütün işi üzerine alıyorsa öğrenci hem kuvvet ayarlaması yapamaz, hem de gerekli ciddiyet göstermediği için hareketin öğrenim süresi uzar. Hareketin akışı, ritmi yardımcı tarfından  iyi şekilde gözlenmeli ve tahmin edilmeli, öğretim ve yardım bu doğrultuda yapılmalıdır. Aksi taktirde öğrenci yanlış bir ritim ve zamanlama duygusu kazanabilir. Bu özellikle savunma hareketlerinin bulunduğu çalışmalar için oldukça önemlidir.

YARDIM ŞEKLİNİN AYARLANMASI

Öğrenme işlemi ilerledikçe, yardım oranının azaltılması gerekir. Teknik olarak veya kuvvet olarak gelişme gösteren öğrencilere de yardım oranını azaltmak doğru bir davranış olacaktır. Yardımın uygulanışı başarı ile paraleldir. Bu sebeple derslerde öğrencilerin birbirlerine yaptıkları yardımlar öğretmence gözlenerek  yardımın kontrollü bir biçimde yapılması sağlanmalıdır. Çünkü öğrenciler kendi aralarında ki yardımlaşmanın sınırı iyi tayin edemezler. Düzeltmeler, duruş, teknik, zamanlama ve alıştırmalarda yaşanır. Öğrenciler  yardımda fazla çaba harcayarak, amut
hareketini denge çalışması boşa gider.

YARDIM TEKNİĞİ VE UYGULAMASI

Cimnastik’te iki çeşit tutuş şekli, yardım tekniği olarak kullanılır. Bu tutuş şekillerinin öğretmenler tarafından çok iyi bilinmesi zorunludur. Kazanın önüne geçmek için her hareketin başında ve sonunda uygulanırlar. Harekete yardım çoğu zaman iki kişi ile hareket iki taraftan uygulanır.

DESTEK TUTUŞU

Bu tutuş genellikle öne doğru yapılan  hareketlerde uygulanır. Yardımcının asıl görevi uygulayana destek olmak ve kollara düşen yükü hafifletmektir. Yardımcılardan biri sağ eli ile omuz ekseninden, sol eli ile  dirsek ekleminin altından kavrar. Diğer yardımcı aynı yardımı ters yönden uygular. Bu yardım şekli ile daha çok omuz kemerinin  horizontal eksende, gövdenin ağırlık aktarımı( öne, arkaya, yanlara ) söz konusu olduğunda hareketin yönü  üzerinde  etki yapılır. Bu tutuşla omuz ekseninin vertikal eksenden uzaklaşması sağlanır.

ÇEVİRME TUTUŞU

Öne ve arkaya doğru yapılan hareketlerde ve bağlantılı hareketlerin öğretiminde kullanılır. Yardım için sağda veya solda da olsa iç taraftaki el ile üstten düz tutuş, dış tarafta ki el ile alttan ters tutuş yapılmalıdır. Harekete giriş de bu konumda ki tutuş, hareketin bitiminde ‘’ çevirme ‘’ ile ters şekle döner. Çevirmeli tutuş genellikle salto, elle aşma, kartvil, gibi hareketlerde kullanılır.

3-EMNİYET

‘’ KAZA HER ZAMAN İÇİN ÖĞRENME DEVRESİNDE OLANLARIN VE ELİT DÜZEYDEKİ CİMNASTİKÇİLERİN BAŞINA GELEBİLİR.’’

Bizlerin hedefi öğretmek olduğuna göre, emniyet tedbirlerini uygulama şarttır. Emniyetin tek amacı sadece kazaların önüne geçmektir. Okullarımızda elit düzeyde jimnastik eğitimi vermenin dışında, derslerdeki uygulamalarda mutlaka önlem almamız gerekmektedir. Belli hareketleri yardım almadan yapabilen öğrencilerin cesaretini arttırmak ve onlarda güven hissini uyandırmak tamamen alınan emniyet tedbirleri ile sağlanır. Bunu okullarda sağlamak için çok çaba harcamaya da gerek yoktur. Fiziksel koşulları en uygun hale getirmek ve kullanılan aletleri güvenli halde kullanımda bulundurmak yeterli olacaktır.

ÖNE TAKLA

Eller omuz genişliğinde açılarak yere konur, baş göğse çekilir, ve sırttan öne doğru eğilinerek, sırtın yuvarlak bir biçim alması sağlanır. İki bacağın yere itmesini takiben kollara dayanılarak ense yere konur. Daha sonra  sırt üstünde yuvarlanılır. Yere itme anında gerilen bacaklar hızla karna çekilir ve yuvarlanma sonunda yere dayanır. Ellerle yerden destek almadan ayağa kalkılır.

YARDIM ŞEKLİ: 

Harekete üst bacaktan itme veya enseden başı yönetmek yolu ile yardım edilir.

ÖN ALIŞTIRMALAR 

Toplu ve açık bacak ‘’ Beşik Hareketi ‘’ uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamayı takiben eğimli bir platform oluşturulmalı ve yuvarlanmanın kolay bir şekilde başın kollar arasına alınması, göğse çekilmesi, bacakların gergin durumdan toplanması ve kalkışda ellerin yere konulmaması hususlarına dikkat edilmelidir.

TEMEL CİMNASTİK DURUŞLARI İLE KOMBİNASYONLARI:

A.Kartal duruşundan, diz üst duruştan, planör duruşundan, taklaya geçiş.
B.Takladan sonra açık bacak kalkış, tek bacak kalkış, uzun oturuşa geçiş.
C.Öne elleri dayamadan taklalar.
D.Amuttan ön takla

GERİYE TAKLA

Çömelik duruşdan geriye devrilme ile hareket başlar. Çene göğse deyecek şekilde öne alınır. Eller arkada başın yanında ve omuz genişliğinde açık parmak uçları omuzlar  gösterecek şekilde pozisyon alınır. Sırt yuvarlatılır ve dizler karna çekilir. Yuvarlanmanın son safhasında, dönüş ellerin yeri itmesi ile desteklenir.

YARDIM ŞEKLİ: Kalçadan itme ile dönüş hızına destek verilir.

ÖN ALIŞTIRMALAR

Toplu ve açık bacak ‘’ Beşik hareketi ‘’ uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamayı takiben eğimli bir platform oluşturulmalı ve yuvarlanmanın kolay bir şekilde, başın kollar arasına alınması, göğse çekilmesi, bacakların gergin durumdan toplanması ve kalkışta ellerin yere konulmaması hususunda dikkat edilmelidir.

TEMEL CİMNASTİK DURUŞLARI VE KOMBİNASYONLARI

 1. Uzun oturuş, bacalar açık uzun oturuş, diz üstü duruştan taklaya geçiş.
  B. Takladan sonra açık bacak kalkış, diz üstü duruşa, bank vaziyetine geçiş.

AMUT

Öne alınan hamle adımı ile harekete giriş yapılır. Öne eğilerek ellerin yere konmasını takiben hızla savurma bacağı gergin olarak savrulur. Diğer bacak ivmelenme ile takip eder. Bacaklar yukarıda birleştirilir. Vücudun gerginliğini sağlamak  için kolların bükülmemesine ve ayak uçlarının gergin şekilde yukarıya göstermesine dikkat edilmelidir. Amut baş ile yönlendirilir. Girişte başı içe çok bükülürse denge sağlanamadan yuvarlanmaya geçilir. Bu nedenle dengede kalma çalışmalarını duvarda tekrar ettirmek gerekir.

ERİŞME

Ayak tam gövdenin öne eğilmesi ve geriye doğru yuvarlanma ile başlar. Ayaktan düşüşü frenlemek ve hareketin hızını ayarlamak için eller dizlerin yanında yere dayanır. Kalça açısı küçük, bacaklar gergin olmalıdır. Kalçanın yere değmesi ile birlikte kollar hızla geriye omuzların yanlarına alınır. Bacakların gergin şekilde hareket yönünde katlanması ile birlikte, kuvvetli ve patlayıcı bir şekilde bacalar gergin şekilde yukarı itilirken kollarla yerden itme ile deysek alınır. Katlanma pozisyonundan amuda geçişte ağırlık noktası omuzlara değil kolların pozisyonuna göre ayarlanmaya çalışılmalıdır.

YARDIM ŞEKLİ:

Ayaklar baş hizasına geldiği zaman üst bacaktan kavrar ve yukarı doğru çekerek amuda geçişe yardımcı olur.

ÇEMBER

Kısa bir  koşudan sonra, bacağın gergin olarak kaldırılmasını, kolların aynı zamanda yukarı alınması izler. Ritmik olarak yapılan bu hareketten sonra kaldırılan bacak yere konur. Bacağın yere konulmasını, bir kolun yere konması izler ve diğer bacak ile savunma yapılırken, yere konulan bacak ile itme yapılır. Dönüşün başlamasını takiben diğer el ileriye yere konur ve dönüş tamamlanır.

YARDIM ŞEKLİ:

İlk bacağın konulduğu yönden, kalçadan çevirme ve üst baldırdan itme yolu ile yardım edilebilir.

ÖN ALIŞTIRMALAR

Cimnastik sırası üzerinde, dizleri karına çekerek dönüş çalışması. Burada gövdenin kollara dayanarak uzun süre taşınması sağlanmalıdır. Aynı hareket açık bacak ile savurarak da yapılır.

Dört basamak olarak hazırlanan kasa aparatı üzerinden basamaklı olarak iniş uygulaması.

KARTVİL

Kısa bir koşudan sonra, bacağın gergin olarak kaldırılmasını, kolların aynı zamanda yukarı alınması izler. Ritmik olarak yapılan bu hareketten sonra kaldırılan bacak yere konur. Bacağın yere konulmasını bir kolun yere konması izler ve diğer bacak ile savurma yapılırken, yere konulan bacak ile itme yapılır. İtme yapan bacak hızla yukarıda diğer bacağın yanına alınır ve kalça hareketin akış yönüne ters düşecek şekilde çevrilir. İki elle yere itiş ile hareket tamamlanır.
Yere ilk konan elin parmak uçları yana diğer elin parmak uçları hareketin akış yönüne ters olarak yerleştirilir.

ÖN ALIŞTIRMALAR
Jimnastik sırası üzerinden gelerek yatay olarak yerleştirilen kasaya elleri dayayarak kalçanın dönüş pozisyonuna kadar hareket tamamlanır.
Dönüşle birlikte kasanın arkasında bulunan ipli aparat üzerinden ellerin itiş kuvveti ile geçiş yapılır.

YARDIM ŞEKLİ:

Bu ön alıştırma çalışmasında ki gibi, kalçadan tutuş ile dönüşün sağlanması ve kalçanın dönüşüne destek verilebilir.